top of page
teknovisio-logoluonnos-04.png

Miksi LUOVATEKNOVISIO-hanke on tärkeä juuri nyt?

Toimintaympäristö radikaali muutos toi esiin luovan alan haavoittuvuuden, resurssien ja osaamisen puutteet teknologioiden hyödyntämisessä.

Asset 1.png

Luovan alan toimijoiden mahdollisuudet ansaita elantoaan ovat heikenneet merkittävästi koronaviruksen leviämisen estämiseksi säädettyjen toimenpiteiden vuoksi. Toisaalta koronakriisi on myös avannut uusia ansainta- ja liiketoimintamahdollisuuksia, kun poikkeustila on muuttanut ihmisten ja yritysten käyttäytymistä. Hyötyjien joukossa ovat olleet erityisesti sellaiset toimijat ja toimialat, jotka ovat erilaisia teknologiaratkaisuja hyödyntäen pystyneet siirtämään oman toimintansa virtuaaliympäristöihin. Nämä havainnot ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa joiden mukaan tutkimus- ja kehityspanostukset edesauttavat talouskriiseistä toipumista ja ne toimijat, jotka pystyvät sopeuttamaan ja uudistamaan liiketoimintaansa, pärjäävät parhaiten.

Monille aloille – kuten luovalle alalle – toiminnan siirtäminen virtuaaliseksi on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi, koska alan toimijoilla ei ole riittävää teknologia osaamista tai resursseja teknologian hyödyntämiseen. Tämän johdosta luovalla alalla digitaalisia palveluita on vain jonkin verran kehitetty ja hyödynnetty poikkeusolojen aikana, mutta toiminnassa on korostunut lähinnä näkyvyyden tavoittelu ja yleisökontaktin ylläpito varsinainen tuloja tuova toiminnan sijaan.

Teknologian soveltamisen ja osaamisen haasteet koskettavat kaikkia toimialoja, sillä teknologiasta on tullut keskeinen osa yhteiskunnan rakenteita ja arkipäivää. Tämä pakottaa meidät organisaatioina ja yksilöinä muutamaan omaa käytöstämme ja ottamaan käyttöön uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Uusien teknologioiden kirjo on kuitenkin laaja ja on tärkeä löytää sellaiset teknologiat ja niihin liittyvät soveltamismahdollisuudet, jotka ovat keskeisiä luovan alan toimijoille nyt ja lähitulevaisuudessa. Automatisaatioon, virtuaaliseen vuorovaikutukseen, tekoälyyn, virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen, ääni- ja eleohjaukseen, esineiden internetiin ja lohkoketjuihin perustuivat sovellutukset ovat esimerkkejä teknologian tuomista uusista mahdollisuuksista ja uhista.

Luovan alan teknologia osaamisen ja resurssien puutteeseen on kiinnitetty huomiota Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan koronapandemian seurauksia käsittelevässä julkaisussa (1/2020), jossa taide- ja kulttuurialan keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi nimetään taide- ja kulttuurialan digitaalisten palvelujen kehittäminen lisämäärärahalla. Jotta yritysten investoinnit ja julkinen tukirahoitus kohdentuvat luovan alan kannalta relevantteihin teknologioihin, on tarpeen kokonaisvaltaisesti ymmärtää ja kartoittaa tarjolla olevat teknologiat, niiden tarjoamat liiketoiminta mahdollisuudet sekä tunnistaa teknologiaan soveltamiseen liittyvät koulutustarpeet.

bottom of page