top of page
Search
  • Writer's pictureLuova Teknovisio

14. Kuvia tuottava tekoäly (engl. Image GPT-3)

Updated: Dec 28, 2021

Tekoälyn avulla toteutettu visuaalinen sisältö, jonka käyttökohteet voivat olla restauroinnista virtuaali taiteeseen.


Lisätietoja


https://openai.com/blog/image-gpt/

https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAI

https://openai.com/blog/dall-e/

https://pub.towardsai.net/dall-e-generate-images-from-text-captions-inspired-by-gpt-3-and-image-gpt-from-openai-aacd7cd46e03


Jätä kommenttisi alle

Kirjoita alle ideasi kyseisen teknologian hyödyntämisestä/soveltamisesta seuraavan kahden vuoden aikana

19 views
bottom of page