top of page
Search
  • Writer's pictureLuova Teknovisio

2. Luovien tekijöiden some- ja freelancealustat

Updated: Dec 28, 2021

Alustat, joiden avulla luovan alan tekijät esittelevät osaamistaan ja tarjoavat osaamistaan. Esimerkkejä ovat mm. Behance ja Fiverr. Alustat voi nähdä mahdollisuutena saada työtarjouksia, mutta myös löytää tekijöitä omiin projekteihin. Tästä esimerkkinä We the Project, joka nimittää itseään luovaksi ekosysteemialustaksi. Alusta on keskittynyt video- ja elokuvaprojekteihin, joita voit itse tuoda julki tai selata olemassa olevia ja tarjota niihin osaamistasi. Myös verkostoituminen kuuluu olennaisena osana toimintaan. Sosiaalisiin alustoihin kuuluu olennaisesti käyttäjien mahdollisuus seurata, kommentoida ja tykätä tekijöistä sekä heidän julkaistuja töitä. Samalla tavalla, kuin matkailussa arvostelemme hotelleja, voimme antaa palautetta tekijästä ja hänen töistään.Screenshot from www.behance.comJätä kommenttisi alle

Kirjoita alle ideasi kyseisen teknologian hyödyntämisestä/soveltamisesta seuraavan kahden vuoden aikana

63 views
bottom of page