top of page
Search
  • Writer's pictureLuova Teknovisio

4. Telepresence

Updated: Dec 28, 2021

Matalan latenssin AV-järjestelmät etäläsnäoloon. Mahdollistavat mm. musiikin opetuksen reaaliaikaisesti etänä. Esim. Nimbra, LoLa, MVTP, Ultragrid, Nevion. Latenssin minimoiminen on erityisen oleellista juuri musiikin kanssa, jossa esimerkiksi etänä olevien muusikoiden välisessä yhteydessä viiveen tulee olla lähes olematon. Tämä vaatii oikeanlaista teknologiaa ja riittävää kaistaa yhteyksissä.


Teknologia mahdollistaa uuden tyyppisten produktioiden tekemisen, jossa aikataulujen sovittaminen ja etäisyyksien merkitys vähenee.Lisätietoja


https://research.tuni.fi/telepresence/

https://www.soundjack.euPhoto by James Owen on UnsplashJätä kommenttisi alle

Kirjoita alle ideasi kyseisen teknologian hyödyntämisestä/soveltamisesta seuraavan kahden vuoden aikana

34 views
bottom of page