top of page
teknovisio-logoluonnos-04.png

Yhteiskehitämme uusia teknologialähtöisiä ideoita ja konsepteja

Asset 1.png
Yhteiskehittämisen tavoitteena on

Yhteiskehittämisen menetelmien avulla ideoimme ja konseptoimme syksyllä 2021 yhdessä luovan alan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa uusia tuote-ja palveluratkaisuja, joissa sovelletaan teknologiavisiossa tunnistettuja teknologioita.

Yhteiskehittämisen menetelmien avulla ideoimme ja konseptoimme syksyllä 2021 yhdessä luovan alan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa uusia tuote-ja palveluratkaisuja, joissa sovelletaan teknologiavisiossa tunnistettuja teknologioita.

1.

Viestiä ja jalkauttaa teknologiavisiota luovan alan toimijoille

2

Konkretisoida ja havainnollistaa minkälaisia uusia ratkaisuja ks. teknologioiden avulla voidaan toteuttaa mikä osaltaan edistää koronakriisistä toipumista

3.

Tukea 2021-2027 rakennerahasto-ohjelmakaudella suunnittelua tarjoamalla näkemyksiä luovan alan uusista teknologiaratkaisuista

4.

Edesauttaa ymmärtämään ja arvioimaan uusiin teknologia ratkaisuihin liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita.

Työpajoissa tuotetut ideat ja konseptiaihiot julkaistaan kaikille avoimessa julkaisussa, jonka pohjalta kiinnostuneet tahot voivat lähetä niitä edelleen jatkokehittämään.

Annamme suosituksia luovan alan koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen teknologiavision näkökulmista

Keväällä 2022 toteutetaan viimeinen työpajojen sarja, jossa yhdessä luovan alan opettajien, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa arvioimme teknologiavision ja siihen pohjautuvien ratkaisuiden vaikutusta nykyiseen koulutustarjontaan. Työskentelyn tavoitteena on antaa suosituksia luovan alan koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Työpajoissa tarkastellaan sekä tutkintoon johtavia koulutuksia että täydennyskoulutus tarjontaa eri koulutusasteilla. Monialaisen ja monitoimijaisen yhteiskehittämisprosessin tuloksena tuotetaan koulutussuositukset raportti, joka ottaa kantaa kuinka alan koulutuksessa tulisi huomioida uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet ja uhat.

Suositukset
bottom of page